PODNIKÁNÍ


Skupina Aristo vyhledává zajímavé akviziční příležitosti převážně s cílem získané nemovitosti rozvíjet, dále provozovat a dlouhodobě držet. Zajímáme se o rezidenční, administrativní i průmyslové nemovitosti a projekty v Praze a jejím blízkém okolí.INVESTICE


Případné volné zdroje krátkodobě investujeme do projektů třetích stran. Kromě aktivního zapojení do společných projektů jsme též schopni v případě zajištění nemovitostmi financovat podnikatelské aktivity našich partnerů bez dodatečných zásahů a omezení.

Server IP: 10.70.0.254